Witamy w Gminie Łaziska!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z serwisu, za pośrednictwem którego użytkownicy (uczestnicy projektu, z którymi zostały podpisane umowy na montaż instalacji solarnych) mogą dokonywać transakcji on-line w ramach projektu pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Łaziska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Łaziska” jest zakup i montaż instalacji solarnych (572 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

O gminie


Aktualności

RSS

itm1#1

Podpisanie umowy na realizację projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Łaziska”

02.01.2019, 13:18:31

Gmina Łaziska złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Łaziska” w odpowiedzi na konkurs nr RPLU. 04.01.00-06-0268/16 - 00 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 17.07.2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4 802 268,49 zł.