Aktualności

RSS

Wpis nr 1 (1 z 1)

Udostępnij

Podpisanie umowy na realizację projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Łaziska”

02.01.2019, 13:18:31

Gmina Łaziska złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Łaziska” w odpowiedzi na konkurs nr RPLU. 04.01.00-06-0268/16 - 00 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 17.07.2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4 802 268,49 zł.